فروشگاه محور هیدرولیک

بزرگ ترین فروشگاه قطعات ماشین آلات راه سازی ایران
social social social social

برای سفارش قطعات هم اکنون تماس بگیرید
به مدیریت اقای مورخی

شماره تماس

09124229716

فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC170 / فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC200 / فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC210 / فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC220 / فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC300 / فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC400 / فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC600 / فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC800 /فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC1000 / فیلتر بیل مکانیکی کوماتسو PC1250 /

 

فیلتر بیل مکانیکی نیوهلند E215 / فیلتر بیل مکانیکی نیوهلند E265 / فیلتر بیل مکانیکی نیوهلند E305 / فیلتر بیل مکانیکی نیوهلند E385 / فیلتر بیل مکانیکی نیوهلند E485 /